sobota, 24 października 2009

rymem ochełzdane

Ich M. Panom Panu Mikołajowi Panu Zygmuntowi 
z Wielkich Kończyc Mniszkom
Wojewodzicom Sędomierskim Braciej rodzonej
spolnie i rozdzielnie
D.Sebastyan Petrycy Medyk
życia dobrego i wesela życzy.

W wielkiej wadze u wielkich ludzi zawdy bywali poetowie, Miłościwi Panowie, bo ci w pismach swoich zamykali pożyteczne nauki do życia na świecie przystojnego, przedkładając ludziom przed oczy albo subtelnie zmyślne, abo prawdziwe historye. Co sie wszystko ściągało nie tylko do naprawy, ale też i do uciechy ludzkiej. Naprawa w przykładach rozmaitych, uciecha w słowach, czescią rymem ochełzdanych, czescią instrumentem muzykalnem, bądź lutnią bądź lirą ozdobionych zamyka sie. Dla czego Aleksander Macedo, Arcesilaus, Ptolomeus Filopater, Hiparchus w Homerze, hiero Syrakuzanus, Krezus Lidyjski król w Symonidzie i w Pindarze, syrukuzani w Eurypidzie, Augustus Cezar w Wirgilem i w Horacem usilnie sie kochali tak, że z niemi, jako z ludźmi mądremi, o wielkich rzeczach rozmawiali i wielkie im poszanowanie oddawali. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz